Ceník

Psychoterapie a poradenství 50 min

Ondřejov

Praha


800 Kč

900 Kč

Psychoterapie a poradenství 80 min

Ondřejov

Praha


1200 Kč

1300 Kč

Sportovní psychologie

50 min

1000 Kč

Možná sleva pro osoby ve finanční tísni.

Preferuji kontakt emailem nebo pomocí SMS, kdy Vám pak zatelefonuji zpět. Kvůli konzultacím s klienty nebývám dostupná na telefonu. Děkuji za pochopení.

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nebudou o Vás vedeny žádné záznamy a vyšetření, zaměříme se pouze na řešení Vašich potíží.

Platí stejná pravidla jako u lékaře - terapeut má povinnost mlčenlivosti a řídí se etickým kodexem. Informace o Vaší terapii (zprávy lékaři, komunikace s rodinou) mohu vydávat pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou léčbu ani psychologickou diagnostiku.

Žádám klienty, aby v případě nutnosti rušili konzultace včas, nejméně 24 hodin předem. V opačném případě vám bude účtován 100% storno poplatek z ceny konzultace.

Platba je v hotovosti po skončení sezení nebo po dohodě převodem na účet.