Ceník

Psychoterapie a poradenství 60 min

Ondřejov

Praha


700 Kč

800 Kč

Psychoterapie a poradenství 90 min

Ondřejov

Praha


900 Kč

1000 Kč

Sportovní psychologie

60 min

700 Kč

Možná sleva pro osoby ve finanční tísni.

Preferuji kontakt emailem nebo pomocí SMS, kdy Vám pak zatelefonuji zpět. Kvůli konzultacím s klienty nebývám dostupná na telefonu. Děkuji za pochopení.

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nebudou o Vás vedeny žádné záznamy a vyšetření, zaměříme se pouze na řešení Vašich potíží.

Platí stejná pravidla jako u lékaře - terapeut má povinnost mlčenlivosti a řídí se etickým kodexem. Informace o Vaší terapii (zprávy lékaři, komunikace s rodinou) mohu vydávat pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.

Psychoterapie nenahrazuje psychiatrickou léčbu ani psychologickou diagnostiku.

Žádám klienty, aby v případě nutnosti rušili konzultace včas, nejméně 24 hodin předem. V opačném případě vám bude účtován 50% storno poplatek z ceny konzultace.

Platba je v hotovosti po skončení sezení nebo po dohodě převodem na účet.