S čím mohu pomoci

Zde je výčet nejčastějších obtíží, pro které lidé vyhledávají moji terapeutickou pomoc

 • snížené sebevědomí a sebedůvěra
 • úzkosti, strach, deprese, smutek
 • komunikační potíže
 • vztahové, partnerské a rodinné problémy
 • obtížné prožívání rozvodu/rozchodu
 • problémy s profesním životem
 • životní traumata a jejich následky
 • vývojové a životní krize
 • psychosomatické potíže
 • výchovné problémy dětí
 • potíže dětí ve škole
 • potíže se spánkem aj.

Psychologické poradenství

Je vhodné, když jste v těžké životní situaci, potřebujete podpořit a získat větší nadhled. Pomohu vám zorientovat se ve svých pocitech i myšlenkách, abyste mohli lépe porozumět sami sobě i tomu, co zrovna teď ve své situaci potřebujete udělat. Zpětná vazba, kterou vám dám, vás může trochu nasměrovat. Primárně však budeme hledat spolu, co je pro vás nejlepší.

Psychoterapie

Je vhodná, když chcete porozumět podstatě vašich obtíží a potřebujete změnu. Chcete se lépe zorientovat sám v sobě, ve svých pocitech, v tom, co se děje kolem vás, ve vztazích s ostatními lidmi. Jde o proces prohloubení kontaktu s vlastním duševním a tělesným prožíváním, nacházení vnitřních zdrojů, rozvíjení rozmanitých vnitřních kvalit a zkoumání možností, jak odložit nefunkční stereotypy v chování. Vede k hlubšímu sebepoznání, osobnostnímu růstu.

Osobní rozvoj

Je vhodný pro všechny, kteří se chtějí osobnostně rozvíjet a nezůstat na místě; žít v rovnováze a svůj život směrovat bez výmluv na osud či okolnosti. Životní koučink je moderní forma doprovázení - základním nástrojem je vlastní sebepoznání. Svým klientům pomáhám objevit jejich potenciál, aby mohli svůj život vědomě a smysluplně utvářet dle svých potřeb a hodnot.

Sportovní psychologie

Je vhodná, pokud chcete podávat stabilně lepší výkony, pokud toužíte po vítězstvích a pokud chcete udělat vše pro to, abyste byli co nejlepší v tom, co děláte. Stěžejním bodem bývá nalezení psychických překážek, které brání v dosažení optimální výkonnosti, získávání a posilování klíčových mentálních dovedností a celkové posouvání psychických schopností za hranice Vašich dosavadních možností.

Témata, kterým se můžeme věnovat:

 • Vůle
 • Motivace
 • Sebedůvěra
 • Koncentrace
 • Psychická odolnost
 • Cíle a očekávání
 • Strach a úzkost
 • Emoce
 • Zvládání neúspěchu aj.