O mně

"Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života."
Erich Fromm

Věnovat se lidské duši a pomáhat lidem jsem se rozhodla během studia na gymnáziu. Chtěla jsem být psycholog. Byla to moje jasná a jediná volba. Má touha. Nastoupila jsem tedy na vysokou školu a díky dokončenému studiu psychologie a pětiletému psychoterapeutickému výcviku, se mohu věnovat tomu, co mě skutečně baví a naplňuje. Od dětství jsem byla vedena k lásce ke sportu, 15 let jsem se mu na vrcholové úrovni věnovala. Ráda pracuji s dětmi, mladistvými ale i dospělými, potažmo s rodinou jako systémem. Přestěhovala jsem se z Prahy na vesnici, žiji v krásném prostředí Ondřejova. V roce 2019 jsem se stala matkou, což vnímám jako obrovský dar a novou životní zkušenost. Toto je ve zkratce má cesta životem. Každý máme svou cestu a já vás budu velmi ráda na té vaší doprovázet. 


Vzdělání:

 • Sebezkušenostní psychodynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii při PVŠPS, Akreditace České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP
 • Psycholog ve zdravotnictví, PVŠPS
 • Univerzita Karlova v Praze, obor Psychologie 
 • Diplomová práce: "Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody"
 • Bakalářská práce: "Problémové chování u dětí s poruchou autistického spektra"

Kurzy, semináře:

 • Kurz Terapie partnerského vztahu 
 • Festival psychologie 2019
 • Úvod do terapeutické práce a poradenství s využitím pískoviště
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III. - Eros a láska
 • Vzdělávání žáků s poruchami chování
 • Řešení konfliktů vyjednáváním
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II. - Thanatos-smrt a smrtelnost
 • Psychopatologie pro dětské terapeuty - Diagnostika a vývojové aspekty hry a její využití v psychoterapii dětí
 • Terapie poruch příjmu potravy
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii
 • Online kurz Psychologie vítězství
 • Celostní přístup k rozvoji kondice
 • Mentální koučink v praxi
 • Přístup k rozvoji hráče v zámoří a Evropě
 • TAT a odvozené metody
 • Výcvik primární prevence
 • Úvod do poruch autistického spektra

Stáže:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská
 • Ústřední vojenská nemocnice
 • Dětské a dorostové detoxikační centrum NMSKB v Praze
 • Centrum psychologicko-sociálního poradenství středočeského kraje
 • PPP pro Prahu 11
 • PPP pro Prahu 1, 2 a 4
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Generála Janouška
 • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Praxe:

 • od roku 2016 privátní psychoterapeutická praxe
 • od roku 2016 ZŠ T.G.M. Mnichovice - školní psycholog, výchovné poradenství na škole
 • 2012-2020 Florbalový klub Jižní Město, z.s. - trenérka florbalu, sportovní psychologie, příprava sportovních akcí
 • Při studiu:
 • 2012 - 2013 Spolupráce s.r.o., Dům manažerských studií - asistentka jednatelky společnosti, diagnostika, spolupráce na vzdělávacích a rozvojových programech, výběr vhodných uchazečů na pracovní pozici
 • 2013 Národní institut pro děti a rodinu - psycholog/psychoterapeut v programu "Aktivně do života"
 • 2012 - 2013 Národní institut pro děti a rodinu - koordinátorka výzkumu "Vývoj dětí a jejich potřeb v náhradní rodinné a výchovné péči"
 • 2012 APLA - osobní asistence u lidí s PAS
 • 2011 - 2013 PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. - odborná psychologická praxe v oblasti klinické a forenzní psychologie
 • 2011 - 2013 Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna - lektorka primární prevence rizikového chování "posilování pozitivních životních hodnot a postojů"
 • 2002 - 2016 aktivní florbalová kariéra (8x mistr Extraligy žen ČR, 5x mistr ČR v kategorii juniorek, bronzová medaile z MS)