Jste v životní fázi, kdy přemýšlíte nad tím, jestli je Vaše zvolená cesta ta správná? Znáte se natolik dobře, že se Vaše rozhodování řídí vnímáním Vašich potřeb a tím, co opravdu chcete, nebo spíš očekáváním od okolí?

Skupiny rozvoje osobnosti

Od března 2020 budou probíhat tři možné skupiny: pro rodiče, pro teenagery, růstová skrze skupinu (volná).

 Skupiny povede Mgr. Dominika Podhráská - psycholožka, absolventka psychoterapeutického výcviku, a Mgr. Ladislava Kočvarová - absolventka sebezkušenostního výcviku ve vedení růstových skupin. 

Setkání budou probíhat Na Fialce v Říčanech u Prahy 1x za týden, v úterý 15:00-16:30.

Cena za 90 min je 300 Kč.

Daná skupina se otevře při přihlášení minimálně 5 členů. SKUPINA PRO RODIČE

Jaká jsem matka? Jaký jsem táta? Zkrátka jak si vedu v roli rodiče? Dělám to dobře? Jak zvládnout být dobrou matkou, zároveň manželkou, partnerkou? Partnerem, šéfem, kamarádem a tátou? A co moje profesní dráha? Jsem spokojená/ný se svým zaměstnáním, takhle jsem si vždycky představoval/-la profesionální seberealizaci?

Pravděpodobně si přejete mít spokojenou rodinu, svým dětem předávat to nejlepší. Někdy si ale možná lámete hlavu, jak to udělat. Něco se nedaří, jak byste rádi a atmosféra v rodině se Vám nezdá ideální. A možná zapomínáte v denním shonu sami na sebe. 

  • skupina je určena rodičům, kteří chtějí najít vlastní cestu, jak k rodičovství a výchově dětí přistupovat, těm, kteří se chtějí cítit lépe
  • je určena jak matkám, tak otcům, pro něž je téma rodičovství aktuální
  • dostanete prostor říct, co máte na srdci a jinde to nejde, podporu k řešení náročných situací, zkušenost jiných rodičů v podobné situaci
  • možnými tématy jsou modely výchovy, rodiče, partnerství, hněv, spánek, další životní role, jak skloubit rodičovství s prací apod. 

SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA PRO DOSPĚLÉ

Pro ty, kteří by v bezpečném prostředí skupiny lidí společně hledali odpovědi na své otázky a skrze druhé by více poznali sami sebe, nebo se jen potvrdili ve své životní roli, je určená právě skupina osobnostního rozvoje.

Skrze druhé lidi nacházím sebe. Skrze nalézání sebe sama nacházím druhé. 

SKUPINA PRO TEENAGERY

Jsi právě v období, kdy tě škola moc nebaví, nejradši máš v ruce mobilní telefon nebo koukáš do počítače a prohlížíš na instagramu nové příspěvky, ale dospělí do tebe hučí, že by sis měl vybrat svoji studijní dráhu, profesionální cestu, řemeslo, protože čas odevzdání přihlášek se blíží? Měl by ses učit, chodit brzy spát, nepít energeťáky, nekoukat na seriály a z těch všech nároků jsi někdy naštvaný/-ná?

Nebo se ti často střídají nálady, občas neumíš ovládnout svůj vztek. Řešíš, jak vypadáš, kolik máš kilo a že ti nikdo moc nerozumí?

Právě pro tebe je určená skupina osobnostního rozvoje, kde si budeš moct říct, co potřebuješ, slyšet názory druhých a skrze druhé lidi poznávat i sám sebe.

Psychoterapeutické skupiny nabízejí velmi efektivní způsob používání psychoterapie jako nástroje pro seberozvoj. Díky podobnosti s opravdovým vztahem ve skupinách a mezi lidmi, mohou pomoci přinést na světlo problémy relativně rychle.

Vztahy, rodinné problémy, problémy růstu, sociálních schopností a celé řady dalších jsou velmi vhodné pro zpracovávání ve skupině. Taková zkušenost může být velmi intenzivní, dá se z ní také velmi získat a zároveň můžete potkat druhé, kteří jsou na tom podobně jako vy. Jedním z uzdravujících faktorů je způsob, jak se lidé ve skupině podporují a povzbuzují, což napomáhá naději, nezávislosti, poznávání vlastní zranitelnosti, odvahy, upřímnosti a síly.

Nepotřebujete mít předchozí zkušenost s terapií, či něčím podobným. Potřebný je váš zájem o lidi a vztahy, vůle k vlastnímu uzdravení a chuť pomoci druhým. Závazek být součástí skupiny po určitý časový úsek vám pomůže z toho získat co nejvíce.

Ve skupině platí tzv. mlčenlivost, členové skupiny jsou požádáni souhlasit s tím, že nikdo neopakuje nic z toho co bylo řečeno na skupině, mimo skupinu. Důvěrnost je důležitou součástí při vytváření pocitu důvěry.